Försäljning för icke säljare

Försäljning för icke säljare – utbildning som ökar intäkterna

Alla kan bli säljare – försäljning för icke säljare är i ropet nu. Skaffa dig en bra säljutbildning och öka intäkterna för företaget. Som säljare i butik och varuhus kan man sälja allt från datorer till livsmedel, beroende på vad det är för butik/varuhus som man arbetar i. Som säljare ska du svara på kundernas frågor om olika varor och ge kunden råd om skötsel. Kunskap om varorna är nödvändig. Ibland ska du också ta betalt av kunden. I vissa butiker sköter du enklare expediering men i andra butiker krävs omfattande specialkunskaper. Exempel på sådana är till exempel järn-, dator- och guldsmedsaffärer. Förutom försäljning ingår ofta kassatjänstgöring och redovisning av dagens kassa. Du deltar också ofta i beställning, uppackning, prismärkning och påfyllning av varor.

Som säljare är du ofta del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel grönsaker, mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning. I mindre butiker där det inte finns anställda dekoratörer sköter säljaren också skyltning och dekorationer i butiken. Som alla säljjobb är ditt arbete fyllt av kontakter. Du måste klara att ge god service och vara på gott humör trots att du är stressad eller att kunden är besvärlig. Andra viktiga egenskaper är ansvarskänsla och ordningssinne. Bra är om du kan gå kursen Försäljning för icke säljare.

Vilken säljutbildning skall du välja? Ett grundkrav inom handeln är så gott som alltid någon ekonomisk utbildning på gymnasienivå. Inom gymnasieskolan finns grundutbildning på Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service, samt på Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning Ekonomi. Större företag och butikskedjor erbjuder ofta anställda säljutbildning i form av grund- och vidareutbildning. Inom komvux kan det finnas påbyggnadsutbildningar inom försäljning. För att antas till en påbyggnadsutbildning krävs fullföljd utbildning från gymnasieskolan. Utbildningar som ger produkt- eller branschkunskaper kan vara värdefulla. Det kan till exempel vara kunskaper i sömnad för den som ska arbeta med kläder, eller matlagningsutbildning för den som ska arbeta inom livsmedelshandeln. För att arbeta med postservice i butiken krävs en speciell utbildning som du får genom Posten eller någon bank.

Det finns utvecklingsmöjligheter i handeln, exempelvis finns möjlighet att bli avdelningschef, butikschef eller dekoratör/kommunikatör. Det finns vissa möjligheter att få jobb även om man saknar säljutbildning, i handeln kan man få säljjobb tack vare sin personlighet och sin sociala kompetens. Då kan det vara bra att gå en säljutbildning som heter Försäljning för icke säljare.

Försäljning för icke säljare

Försäljning för icke säljare