Kommunikation är ledarskap

Kommunikation är ledarskap – inte minst för ny som chef

Du som är ny som chef – lär dig vad kommunikation är. Vi ägnar oss dagligen åt att kommunicera med varandra på olika sätt. Det är orden vi säger och det vi visar med vårt kroppsspråk. Kommunikation kan förklaras som en process där vi överför information genom två aktiva kanaler där det sker ett utbyte av åsikter och tankar via tal, skrift eller tecken. Att kommunicera är något vi lär oss och har goda förutsättningar för när vi föds i form av att skapa ljud och att vi kan höra men det är också något vi hela tiden tränar på. Du som är ny som chef vet förhoppningsvis vikten av kunskap inom ämnet och att det alltid finns något att utveckla ytterligare.

Att vara ny som chef ställer höga krav på dig i rollen att kunna kommunicera med många olika människor i olika roller och rang. Det är avgörande för din framgång som ledare och chef hur du arbetar med kommunikation och om du vill nå resultat inom ditt team är detta något du måste kunna hantera till fullo. Du måste alltså vara beredd på olika slags situationer vilka kan komma att kräva att din kommunikativa förmåga är på topp. Det kommer garanterat endast visa sig vara till din fördel, både inom ditt professionella liv och ditt privata.

Först och främst krävs en medvetenhet om hur kommunikation fungerar och vad det mer specifikt innebär. Till hela cirka 55 procent handlar detta om vårt kroppsspråk, hur vi rör oss med gester och ställning samt ögonkontakt. Till cirka 38 procent går vi på vilken kvalité vår röst har och sist med cirka 7 procent lyssnar vi på orden vi säger och dess innehåll. Det betyder alltså att du som är ny som chef kan få ditt teams förtroende genom hur du väljer att föra dig och det du utstrålar. Självklart är det vi säger viktigt för hur människor uppfattar oss men ibland är det vi inte säger det som talar högst.

Kommunikation nu

Kommunikation