Kurs i retorik

Kurs i retorik handlar om kommunikation. Konsten att kommunicera på ett övertygande och trovärdigt sätt går att öva upp. Vår kurs i retorik lär dig allt från grunder och struktur i muntlig presentation, till formulering och argumentation och hur du förstärker ditt budskap med hjälp av röst och kropp. Genom att träna retorik lär du dig fånga dina åhörares intresse och du känner dig säkrare i samband med muntliga presentationer, föreläsningar och föredragningar.

Kurs i retorik – konsten att övertyga

En kurs i retorik hjälper dig konsten att övertyga dina åhörare, samtidigt som du känner dig trygg i din presentation och utstrålar säkerhet och lugn. Detta gör retoriken användbar varje dag, året om. God retorik ger t ex:

  • Bättre försäljning, fler och nöjdare kunder
  • Förbättrad kommunikation inom företaget, färre missförstånd
  • Lättare beslutsfattande, tydligare förslag
  • Tidsbesparing, kortare möten med tydlig information

Vinn dina åhörares uppmärksamhet och förtroende – lär dig övertygande retorik.

Rekommenderad kurs i retorik | Kursinnehåll:

Retorik – en kort historisk bakgrund

• Ett verktyg i pedagogiska och juridiska sammanhang • Retorikens väg genom Europa och till Sverige • Berömda talares användande av den antika modellen

Planering, struktur och framträdande

• Förberedelser • Disposition • Manuskript • Exempel på effektiv kommunikation

Olika presentationssituationer

• Hålla tal, sälja in en idé, förhandla, argumentera, utbilda, instruera, inspirera • Olika presentationer förbereds på och framförs på olika sätt

Röst och språk

• Att andas så att rösten bär • Använd dina personliga gester effektivt • Kan man träna en röst så att den får pondus? • Att visa kraft och trovärdighet med hjälp av rösten • Ska jag ”tala med bönder på bönders vis och med lärde män på latin”?

Argumentation

• Argumentation betyder ”bevisföring” • Att hålla den röda tråden är viktigt för att åhörarna ska uppfatta talaren som trovärdig

Manlig och kvinnlig retorik

• Retoriken en manlig disciplin – men passar lika bra för kvinnor som för män • Bli medveten om våra olika sätt att kommunicera • Olika uttryckssätt för män och kvinnor, men det ena är inte mer rätt än det andra

Nervositet och stress

• Att känna nervositet är naturligt och normalt • Lär dig ett sätt att tänka som gör att nerverna inte tar överhand • Olika människor känner av stressen i olika delar av kroppen

Tekniska hjälpmedel

• Måste/ska/behöver jag använda tekniken? • Powerpoint eller OH-bild? • Blädderblock eller whiteboard? • TV-video/bandspelare? • När tekniken används rätt och med måtta, har den många fördelar


Välkommen till en mycket givande kurs i retorik!

 

Kurs i retorik – det perfekta framträdandet

När du gjort ett lyckat framträdande inför en större eller mindre församling har du ökat ditt anseende avsevärt. Belöningen är stor; men för att våga lyckas behöver du lära dig att lita på dig själv och träna på en del praktiska saker som bra talare har använt sig av i alla tider. Vänd nervositeten till positiv energi. Redan framför små grupper kommer känslan av obehag. Gäller det en större församling kan denna känsla ibland stegras till ren panik. Men du kan vara helt lugn – den känslan kan du använda till din fördel, när du lärt dig att hantera den. Alla kan lära sig tekniken att hålla framgångsrika presentationer. Denna kurs i retorik gör dig till en mer intressant talare och du får lättare att nå ut med ditt budskap.

Kurs i retorik Retorikkurs

Kurs i retorik