Retorik som politiskt maktmedel

Retorik som politiskt maktmedel

Retorik – konsten att övertyga väljarna blir alltmer egendomligt. Almedalen är ett skådespel för media och talarnas mardröm. Retorik i klassisk bemärkelse är inte gångbart i Sverige enligt retorikexpert, politikerna måste hela tiden tänka på jantelagen, medan en annan retorikexpert rådde politiker att bli mer personliga och konkreta samt framförallt lära sig argumentationsteknik på en retorikkurs.

En politiskt månghövdad publik tog del av ett retorikseminarium Almedalen och såsom anstod ämnet var panelen rappa i talet. Den bestod av olika professorer och andra personer mer eller mindre utbildade på retorik. En åsikt var att man tyckte det var en förlust att politiker nu för tiden inte håller tal som är uppbyggda som berättelser. Flertalet politiker skulle ha allt att vinna på om de gick en retorikkurs. Med modern presentationsteknik och argumentationsteknik i bagaget skulle talen bättre passa in i tv-mediet, de är uppstyckade och därför perfekta att klippa in här och var.

Rekommenderad retorikkurs

Retorikkurs nu

Retorikkurs

I Sverige är det heller inte i många sammanhang som någon avancerad talekonst egentligen behövs, ansåg en annan retorikexpert som lovordade Hjärtums retorikkurs. Hon menade att riksdagen är många frågor i princip redan färdigbehandlade i utskotten då de kommer upp. Poängen med retorik och konsten att övertyga är ju att få människor att göra det de inte redan hade bestämt sig för att göra och att vilja det de inte redan visste att de ville. Med argumentationsteknik marknadsför politikerna sig själva och sina budskap, men traditionerna skiljer sig mycket mellan olika länder. En retorikexpert beskrev det svenska talarspråket som byråkratiskt, men garnerat med folkliga vändningar från bondesamhället. Talaren kan gärna vara blyg — men det viktigaste är att han eller hon är autentisk. En annan talare identifierade rötterna till svensk politik i folkrörelsernas framväxt. I de sammanhangen var det skriftspråk som gällde: ”ordförande förklarar mötet inlett”.

Retoriktekniken i Sverige är ofta opersonlig – man talar hellre om vi än om jag. I Australien och England är politikerna ofta personliga och dräpande. Men i Sverige är de flesta talen sakliga och det man eftersträvar är enighet och samförstånd, konflikter undviker man gärna. Den bild som media ger av svensk politik är därmed märklig eller rentav egendomlig. I tidningarna är det striden som uppmärksammas och det är personer, inte sakfrågor, som sätts i fokus.

Retoriktekniken och talekonsten, som du lär dig på en retorikkurs, är bara intressant om du vill bli partiledare, har en annan retorikexpert hävdat. Det finns två olika typer av politiker: De som aspirerar på att bli partiledare och de som inte gör det. Många inriktar sig mer på repliker än på tal och i den politiska vardagen är det framförallt sina meningsfränder man vänder sig till i talen. Att få mycket applåder är viktigt, framförallt om man talar i något förfallet Folk Hus någonstans i Sverige. Därför är förhållandena i Almedalen allt annat än optimala. Det kan sägas vara det svåraste stället att tala på. Politerna talar rakt ut i luften, ingen vägg finns. Hälften av publiken är de egna, den andra hälften är ointresserade eller kritiska och är ofta lätt berusade, för det är inte bara journalisterna som är det.

Lär dig retoriska grepp

På Hjärtums retorikkurs lär du dig att följande retoriska grepp skulle stärka svensk talekonst och argumentationsteknik: Var mer konkret och använd exempel! Var mer personlig, utan att bli privat, och använd en visuell retorik, peka på saker! Man får säga vad man vill om Reagan, men det var han duktig på. Han förändrade världen. Vi har enormt mycket att tacka Reagan för. Alla minns vi talet om ”ondskans imperium”. Svenska politiker borde därför odla mer självironi. Sådant är svårt och den som använder sig av det lever farligt. Men lyckas man stärker det talet och där var John F. Kennedy mästare. Att förbereda sitt tal är A och O, men underskattat i Sverige, därför att många saknar någon form av retorikkurs.

Svenska politiker lägger ner mycket tid på sina tal skall man dock komma ihåg. De har medarbetare som gör research åt dem, bland annat på Sveavägen så översvämmas det av så kallade politiska talskrivare som dock i många fall saknar professionell retorikbildning eller en rekommenderad retorikkurs. Helt klart är dock att personval skulle premiera talarkonsten eftersom politikerna då inte kan gömma sig bakom sitt parti. Men det kräver djärvare politiker vilket skulle missgynna sossarna men gynnar miljöpartiet.

Politikerna utbildas i att inte säga fel saker till media. Därför finns inget retoriskt mod eftersom belöningen då man lyckas står inte i proportion till bestraffningen då man misslyckas. Nutidens politiker måste lära sig att behärska fler kommunikationstekniker och bättre retorik, därmed blir varje del inom retoriken i sig mindre viktig. Att bilder spelar en stor roll i retoriken är nog alla överens om, och många är övertygad om att det faktum att Stefan Löfven ser trevlig och glad ut är en viktig del hans framgång som partiledare. Göran Persson å sin sida underskattade den betydelse bilden av hans herrgård hade.