Kommunikativt ledarskap

Ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap Begreppet kommunikativt ledarskap kan tyckas vara ett finare uttryck för ett gott ledarskap, för vad är ledarskap om inte kommunikation!? En ledarskapsutbildning i ämnet hjälper dig som är chef och ledare att definiera vad begreppet kommunikativt ledarskap egentligen betyder för dig. Du jobbar med frågeställningar där …

Retorikkurs som chefsutbildning

Chefsutbildning – retorikkurs för chefer Som chef ställs man inför många svåra situationer och många hinder i sitt arbete som kan uppstå. Det vet både arbetstagare och arbetsgivare. Chefsutbildning har därför gåtts av nästintill alla som har en högre tjänst på ett företag. Detta eftersom att ha gjort det ofta …

Skapa utvecklad kundservice och kundbemötande

Bra kundservice krävs för att skapa ett utvecklat kundbemötande Kundservice och kundbemötande är en viktig del av de flesta företag. Dess primära uppgift är att fungera som kommunikationslänk mellan företaget och konsumenterna. För att de lätt ska kunna få hjälp med eventuella frågor eller problem. Visst skulle det fungera att endast hänvisa …

Retorik i ledarskapsutbildning

Retorik i ledarskapsutbildning Retorik är en sak som kan vara bra att kunna om man har en chefstjänst. Därför bör en ledarskapsutbildning lära ut om det. Detta kan vara något som man sällan tänker på och något som lätt glöms bort. Det beror på att det är en färdighet som …

Försäljning för icke säljare

Försäljning för icke säljare – utbildning som ökar intäkterna Alla kan bli säljare – försäljning för icke säljare är i ropet nu. Skaffa dig en bra säljutbildning och öka intäkterna för företaget. Som säljare i butik och varuhus kan man sälja allt från datorer till livsmedel, beroende på vad det är för …

Kommunikation är ledarskap

Kommunikation är ledarskap – inte minst för ny som chef Du som är ny som chef – lär dig vad kommunikation är. Vi ägnar oss dagligen åt att kommunicera med varandra på olika sätt. Det är orden vi säger och det vi visar med vårt kroppsspråk. Kommunikation kan förklaras som en process …

Ny som chef måste ha ledaregenskaper

Ledaregenskaper är viktigt för den som är ny som chef Ny som chef har en del att fundera igenom. Ledarskap är ett beteende som människor utövar med avsikt att påverka hur andra tänker, deras inställning samt uppförande om man utgår ifrån ett organisatoriskt synsätt. Konsten att leda människor kan ses som en …

Retorik som politiskt maktmedel

Retorik som politiskt maktmedel Retorik – konsten att övertyga väljarna blir alltmer egendomligt. Almedalen är ett skådespel för media och talarnas mardröm. Retorik i klassisk bemärkelse är inte gångbart i Sverige enligt retorikexpert, politikerna måste hela tiden tänka på jantelagen, medan en annan retorikexpert rådde politiker att bli mer personliga …

Tjäna pengar – avskaffa fribeloppet

Tjäna pengar – avskaffa fribeloppet Vi uppmärksammar artikel ifrån Folkpartiet om att det ska löna sig att arbeta och tjäna pengar samt att avskaffa fribeloppet. Artikeln är skriven av Louise Tollén (FP), Ordförande Liberala Ungdomsförbundet Vätterbygden och Nicklas Bengtsson (FP), Kommunfullmäktigeledamot: ”Folkpartiet och Alliansregeringen har länge drivit en politik där grundtanken …