Tjäna pengar – avskaffa fribeloppet

Tjäna pengar – avskaffa fribeloppet

Vi uppmärksammar artikel ifrån Folkpartiet om att det ska löna sig att arbeta och tjäna pengar samt att avskaffa fribeloppet. Artikeln är skriven av Louise Tollén (FP), Ordförande Liberala Ungdomsförbundet Vätterbygden och Nicklas Bengtsson (FP), Kommunfullmäktigeledamot:

”Folkpartiet och Alliansregeringen har länge drivit en politik där grundtanken är att det ska löna sig att arbeta. Hur mycket eller hur lite det handlar om spelar ingen roll, ingen ska någonsin välja bort arbete för att det inte lönar sig. Detta kan tyckas självklart och under de senaste åren har den som arbetar faktiskt fått mer pengar kvar i plånboken. Arbete lönar sig för alla utom för en grupp – studenterna.

De allra flesta som studerar på högskola eller universitet i Sverige tar emot pengar från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det handlar om drygt 8500 kronor i månaden fördelat på en bidragsdel och en lånedel, varav lånet står för den största summan. Att som student vilja tjäna extra pengar genom att arbeta på fritiden är inget ovanligt. Många gör det för att ha råd med något extra, andra för att få in en fot på arbetsmarknaden. Detta är ur samhällets perspektiv naturligtvis enbart positivt, desto fler som jobbar desto bättre. Sett från studentens synvinkel är det självklart också positivt – tills den dagen CSN kräver tillbaka pengar för att du tjänat över en viss summa, det så kallade fribeloppet. Den som arbetar blir alltså tvungen att betala tillbaka en summa motsvarande det han eller hon tjänat över detta belopp. Detta är förståeligt till den grad att den som arbetar inte ska ha bidrag och att detta dras in är naturligt. Vad som är anmärkningsvärt är att den som arbetat för mycket även blir av med sitt lån. Att straffas för arbete genom att bli av med ett lån är totalt orimligt. För det första handlar det om pengar som faktiskt ska betalas tillbaka, något som den som fått in en fot på arbetsmarknaden med största sannolikhet kommer göra snabbare än den som står utanför. För det andra sänder det helt fel signaler till de unga. Att vara ambitiös och att arbeta bör belönas – inte straffas.

Ett vanligt argument för att behålla fribeloppet är att studenter ska studera, inte arbeta och att ett extrajobb kan påverka studierna negativt. Vissa menar att det då går att utnyttja systemet till att få pengar från CSN utan att ha studierna som huvudsysselsättning. Detta är ett icke-problem då den som inte klarar att ta tillräckligt med poäng från högskola eller universitet under en termin inte är berättigad till CSN. Han eller hon blir alltså av med pengarna oavsett. För att kunna ha ett arbete vid sidan av måste alltså studierna klaras av. Det är uppenbart att fribeloppet således drabbar enbart de som faktiskt klarar både studier och jobb. Vi talar om de ambitiösa studenterna och de måste uppmuntras, inte straffas.

I sammanhanget bör också nämnas att pengar från CSN av naturliga skäl inte betalas ut under sommarmånaderna. De allra flesta studenter måste då alltså jobba för att få ihop ekonomin. Eftersom CSN räknar inkomst per halvår och sommarmånadernas inkomst belastar samma halvår når många upp till fribeloppet relativt snabbt. Fribeloppet är idag på drygt 60 000 kronor före skatt och om sommarlovet antas vara tre månader går det med enkel matematik att räkna ut att den som arbetar heltid under dessa månader ganska lätt kan komma upp i fribeloppet. För att inte tvingas betala tillbaka pengarna måste många därför arbeta mindre än de egentligen velat även under sommaren helt enkelt för att det inte lönar sig.

Det ska alltid löna sig att jobba – avskaffa fribeloppet!”

Många vill tjäna pengar och nästan alla vill tjäna pengar. Vi delar den uppfattningen att alla måste få chansen att tjäna pengar. Bra om det skapas extrajobb och studentjobb, för att så många som möjligt kan tjäna pengar.

Tjäna pengar nu

Tjäna pengar