Retorikkurs för alla

Retorikkurs kurs i RetorikRetorikkurs för alla (klicka här). Vår föreläsare Barbro Fällman arbetar utifrån principen att klassisk retorik har mycket att lära dagens människor. Ur den gamla vetenskapen lyfter hon fram det som är användbart i dag och skräddarsyr sedan sina kurser efter deltagarnas arbetsuppgifter och behov. Barbro startade Retorikcentrum i Sverige 1995 hon är Sveriges mest framgångsrika föreläsare inom retorik och kommunikation. Barbro Fällman är dokumenterat erkänd både inom universitet och näringsliv och därtill mycket omtyckt som föreläsare.

Retorik för alla – konsten att övertyga

Att ha ordet i sin makt och kunna använda det på ett övertygande sätt är ett av de allra viktigaste verktygen för framgång i nästan alla situationer i arbetslivet. Man behöver kunna diskutera och argumentera både med kunder, kollegor, övrig personal och med myndigheter, och oavsett på vilken nivå man befinner sig, höjer denna kurs i retorik kompetensen.

Endagskurs i retorik i Stockholm

En retorikkurs kan göra underverk för ett helt företag. Att veta hur mycket talets gåva och dess delar spelar roll är nyckeln för en framgångsrik verksamhet. Uttrycket kommer ursprungligen från Aristoteles och beskrivs som konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga. Förvånansvärt få människor besitter kunskaper om denna konst. Därför kommer du som går en endagskurs i retorik att inneha en kompetens som kan ta dig hur långt som helst. Grip tag i möjligheten att lära dig något som kommer ge dig en oerhörd vinning, inte bara på jobbet utan även privat.

Kurs i retorik i Stockholm

Hos Hjärtum Utbildning kan du gå en retorikkurs i Stockholm men även i andra städer. De har kompetensen som kan göra dig till en expert inom området. Hos dem kommer du att få kunskaper i ämnet genom praktik varvat med teori. Under en endagskurs i retorik kommer du att inse vikten av orden du säger men också hur mycket ett intryck över det stora hela egentligen spelar roll. Efter denna dag har du verktygen som gör dig oslagbar i alla lägen om du använder de rätt. Öva aktivt med dessa verktyg och du kommer att märka en positiv skillnad i hur du bemöter människor.

Retorik i vardagen

Alla använder vi oss av retorik dagligen vare sig vi är medvetna om det eller inte då det innebär olika typer av kommunikation. Under en retorikkurs diskuteras ordval, kroppsspråk, presentationsteknik och argumentation etcetera. Du kommer på vägen att upptäcka nya egenskaper hos dig själv som du kan utveckla och använda till din fördel under ditt arbete att bli en ännu bättre retoriker. Våga ta ut svängarna och öva på din omgivning så kommer du snabbt att göra framsteg. Retorik är något som måste tränas på. Ta därför möjligheten att gå en endagskurs i retorik i Stockholm och bli den bästa versionen av dig själv.

Bli en skicklig retoriker

En stor del av att bli en skicklig retoriker är att förstå tyngden av att kunna lyssna på sina medmänniskor. På en retorikkurs kommer du att lära dig att det inte bara är orden vi säger som betyder något utan allt du utstrålar med din kropp både medvetet och omedvetet. Om du skapar en aktiv närvaro om hur du använder dessa delar har du chansen att ta människorna i din omgivning med storm. Hjärtum Utbildning har den kunskap inom området som du behöver för att bli en riktigt framgångsrik retoriker. Ta chansen att kunna briljera på din arbetsplats.

Retorikkurs ger dig verktygen

För att kunna bli en duktig retoriker krävs övning och mod att lita på sitt eget omdöme. Under en retorikkurs kommer du att få de verktyg som du kan använda. Du får lära dig konsten att argumentera, hur du får fram dina åsikter genom att bemöta dina motståndare med värme, presentationsteknik och mycket mer. Om du är tillgänglig för att ta lärdom av experter inom området kommer du snabbt att upptäcka en klar förbättring på väldigt kort tid. Gå en endagskurs i retorik i Stockholm till att börja med och du får garanterat mersmak av ämnet. Utveckla ditt varumärke genom retorik och få mängder av fördelar.

Presentera budskap med hjälp av retorik

Det handlar både till form och om innehåll när man presenterar ett budskap. När man argumenterar för sin ståndpunkt gäller det att lyfta fram de viktigaste aspekterna men också att göra detta i rätt ordningsföljd. Presentationen har sin inneboende dynamik – eller brist på sådan – och det är inte bara vad man säger utan i hög grad också hur man säger det som avgör framgången. Även om man redan har gått en chefsutbildning kan man behöva komplettera denna med en retorikkurs.

Ökad trygghet efter retorikkurs

Där får man information baserad på aktuell forskning och väl beprövad erfarenhet, och man lär sig att komma till mötet eller presentationen väl förberedd men att det är minst viktigt att vara flexibel och kunna improvisera. Med den ökade trygghet som en genomgången retorikkurs ger, blir man lugn och avslappnad, vilket ökar möjligheten att nå fram med sitt budskap.

Kunskaper om retorik

Här handlar det även om en rent fysiologisk effekt – en avslappnad röst inger lyssnaren trygghet, medan en spänd och stressad röst ger motsatt effekt. Att leda personal handlar i hög grad om just att utstråla trygghet, och därför är det klokt att öka sina kunskaper om retorik på en högkvalitativ chefsutbildning.

Retorikkurs som chefsutbildning

Om en organisation eller avdelning har speciella behov inom retorikens område, kanske på grund av att man är verksam i en ovanlig bransch eller för att det finns en allmänt låg nivå samtidigt som behoven är stora, kan Hjärtum Utbildning skräddarsy en retorikkurs för det enskilda företaget. Det kan handla om en bred kurs för hela personalen, eller en skräddarsydd chefsutbildning i ämnet.

Aristoteles kunde retorik – en konstart

Att ha kunskap om retorik innebär kännedom om hur du genom ditt sätt att tala kan påverka andra. Vår retorikkurs i ämnet stärker dig i denna konstart och gör dig redo för informationsutbyte med genomslagskraft. Kommunikation blir allt viktigare och att behärska talets möjligheter skapar goda förutsättningar för medvind i karriärs-seglen.

Retorikkurs ger dig metoder

Retorikkursen hjälper dig att använda rätt metoder vid rätt tillfällen, för att på så sätt uppnå maximal effekt. Kunskapen gör dig även väl förberedd för andras försök att övertala och övertyga dig och du faller inte för propaganda och dåliga argument, när du vet hur kommunikation fungerar och byggs upp.

Retorik är trovärdighet, logik och känslosamhet

Lite bakgrund till ämnet retorik kan vara på sin plats, något som också tas upp på vår retorikkurs. Aristoteles anses som den mest betydelsefulla tänkaren inom den retoriska historien. Han sammanfattade den helt enkelt som konsten att övertyga och delade in den i tre delar; trovärdighet, logik och känslosamhet. Den första delen, trovärdigheten, handlar om att talaren ska inge förtroende hos den som lyssnar. Del två, logiken, handlar om själva orden och de fakta som talaren förmedlar. Den sista och tredje delen handlar om de känslor som talet väcker hos mottagaren. För att nå ut med ditt budskap behöver du behärska alla dessa tre delar.

Retorik med trovärdighet

Trovärdigheten är särskilt viktig inom ämnet retorik. Här är det du som talare som står i fokus och din förmåga att framstå som tillförlitlig och pålitlig. Självklart samverkar denna del med övriga två delar, eftersom det du säger (fakta) och hur du säger det (känslor du förmedlar) sammantaget vägs ihop till hur trovärdig du verkar. Vår retorikkurs hjälper dig att framstå som ärlig, kunnig och vederhäftig. Med praktiska modeller för hur du bygger upp din argumentation och hur du framställer dina fakta kommer du att uppfattas som någon som vet vad du talar om. Detta är mycket användbart i flera sammanhang, t ex vid anställningsintervjuer, försäljningssituationer och möten.

Kurs som analyserar talarsituationen

Så hur gör man då för att verka trovärdig, påläst och dessutom anspela på lyssnarens känslor? Vår retorikkurs lär dig att du måste göra en analys av talarsituationen, t ex ta reda på vilka som ska lyssna, deras kunskaper i ämnet och varför just du ska ställa dig upp och tala. Sedan måste du samla in de fakta du behöver och plocka fram de ord, metaforer, bildbeskrivningar mm som bäst beskriver ditt budskap. Glöm inte bort rösten, ditt viktiga redskap som antingen kan förstärka eller förminska, betona eller reducera. Kroppsspråket kommer sedan till, med ditt minspel, din hållning och dina gester.

Öva på ditt framförande

Sist men inte minst behöver du öva på ditt framförande. För att din retorik ska komma till sin fulla rätt och för att du ska framstå så som du vill behöver du öva på det du ska säga. Helst i den lokal där du kommer att vara och helst med någon som du litar på som lyssnar och ger feedback. Under vår retorikkurs får du tillfälle att öva och du märker då vilken förbättring du åstadkommer, bara genom att öva en enda gång. Fler övningstillfällen bättrar på ditt anförande ytterligare och medför även att du bättre minns vad du säga och reducerar risken för att du ska komma av dig.

Konsten att tala förtroendeingivande

Konsten att tala väl, förtroendeingivande och tydligt lärs ut under Hjärtums retorikkurs. Detta är en chefsutbildning med fokus inställt på betydelsen av att tänka på, inte bara VAD du säger, utan HUR du säger det. Det är av stor vikt att du som chef lär dig att övertyga andra människor och här spelar sättet att tala en stor roll. Det har du nytta av såväl när du ska tala inför dina medarbetare som inför ledningsgruppen. Oavsett om publiken är stor eller liten behöver du ha kunskap om hur du bäst uttrycker dig, för att få maximal effekt av det du säger.

Retorikkurs belyser förnuft och känsla

Vår retorikkurs lär dig att tala både till dina åhörares känslor och deras förnuft. Vår chefsutbildning inom detta område ger dig insikter om att det räcker oftast inte med enbart fakta och bevis, för att verkligen övertyga behöver du också spela på lyssnarens känsloregister. Det är en sak att rabbla upp kunskaper och faktainnehåll, en annan att få åhöraren att tro på det du säger. För att han eller hon ska göra det behövs att du inger förtroende och är sympatisk. Här spelar din hållning och mimik en stor roll. Du talar ju inte bara med munnen utan även med kroppen.

Våga öppna upp din kroppshållning

En hopsjunken kroppshållning inger inte förtroende, utan utstrålar osäkerhet och att du helst inte vill synas. Vår retorikkurs lär dig att du måste sträcka på dig och våga öppna upp din kroppshållning för att på så sätt visa att du är stark och beredd. Vår chefsutbildning är ett bra tillfälle att våga prova hur olika kroppsspråk påverkar andra. Prova att räta upp kroppen och se vilken inverkan det får på hur du bemöts. Ofta speglar vår kroppshållning vår sinnesstämning men ibland blir andra lurade. Du kan t ex se arg eller ledsen ut, utan att vara det. Det är bra att bli medveten om de signaler man sänder ut.

Retorikkurs med praktiska verktyg

Ibland blir du frustrerad över att andra inte förstår hur du menar. Du är ju så tydlig, tycker du. Under vår retorikkurs får du insikt om det spelar ingen roll om du själv tycker att du är tydlig, om inte mottagaren förstår hur du menar. Alla har olika referensramar och vår chefsutbildning lär dig att ditt budskap ska passera mottagarens fördomar, kunskaper och inställning och det som sedan blir kvar är så som du uppfattas. Om du är ung och din åhörare har fördomar mot unga chefer, blir ditt jobb att övertyga mycket svårare, än om du hade varit medelålders.

Retorikkurs ger dig användbara nycklar

Det är svårt att påverka dina lyssnares fördomar och inställningar, men vår retorikkurs ger dig användbara nycklar som hjälper dig att låsa upp många av låsen, så att du når ut med kärnan i ditt budskap. Under vår chefsutbildning får du praktiska verktyg som fungerar i alla talar-situationer.

Kom in i retorikens värld med hjälp av vår retorikkurs

Du lär dig att ta till knep såsom metaforer, liknelser och vändningar för att ytterligare förstärka och tydliggöra ditt tal och på så sätt komma runt fördomarna och de förutfattade meningarna. Genom övning av talet och genom att tänka på kroppsspråket kommer du att komma långt inom retorikens värld med hjälp av vår retorikkurs.